RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

R

Przewodniczący
Prof. Stanisław Tkaczyk – Politechnika Warszawska , Polska

Członkowie:
• Prof. Tadeusz Borys – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
• Prof. Tom Bramorski -University of Georgia Atlanta, USA
• Dr. Sc, Prof. Myroslava Bublyk – Management and International Business Department, Deputy Head on Development, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
• Prof. Marek Bugdol – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
• Prof. Su Mi Dahlgaard-Park -Business Administration, School of Management and Economics, Linköpings University, Sweden
• Ing. Martina Džubáková, PhD. – University of Economics inBratislava, Slovakia
• Prof. Gilmar Ferreira Batalha -University of Sao Paulo, Brazil
• Prof. Sandra Muizniece-Brasava- Latvia University of Agricultur, Latvia
• Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. – Vysoká škola báňská – Technical University of Ostrava, Czech Republic
• prof. Ing. Jiří Plura, CSc. – Vysoká škola báňská V – Technical University of Ostrava – Czech Republic
• Dr Mirosław Recha – Krajowa Izba Gospodarcza, Polska
• PhD Jurgita Sekliuckiene, Professor, Kaunas University of Technology, Lithuania
• Prof. Elżbieta Skrzypek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
• Prof. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki, Polska

Lista Recenzentów
dr hab. inż. Wiktor Adamus,
dr hab. Paweł J. Borkowski,
prof. dr hab. Marek Bugdol,
dr hab. inż. Zdzisław Czaplicki,
dr inż. Anna Dobrowolska,
dr hab. inż. Marta Dudek-Burlikowska,
dr inż. Tomasz Ewertowski,
prof. dr hab. inż. Jan Figurski,
mgr inż. Jacek Frydrych,
dr hab. inż. Bożena Gajdzik,
dr hab. inż. Piotr Grudowski,
dr hab. inż. Józef Gruszka,
dr hab. inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk,
dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz,
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec,
dr inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek,
dr inż. Monika Kaczmarczyk,
dr hab. Agnieszka Kister,
prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk,
dr hab. Aleksandra Kowalska,
dr hab. inż. Jolanta Kowalska,
dr n. ekon. Mira Lisiecka-Biełanowicz,
dr inż. Roma Marczewska-Kuźma,
dr inż. Ewa Marjańska,
dr hab. inż. Małgorzata Matusiak,
dr inż. Anna Mazur,
dr hab. Oleksandr Melnychenko,
dr hab. inż. Agnieszka Misztal,
płk dr hab. Szymon Mitkow,
dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski,
dr Honorata Nyga-Łukaszewska,
prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski,
prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski,
prof. dr hab. Andrzej Rapacz,
dr hab. Piotr Rogala,
dr hab. inż. Marek Roszak,
dr Joanna Sadłowska-Wrzesińska,
dr hab. Adam Skrzypek,
dr hab. inż. Małgorzata Sławińska,
dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak,
dr inż. Stanisław Strzelecki,
prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska,
dr hab. Dawid Szostek,
prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska,
dr hab. inż. Andrzej Świderski,
prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk,
prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk,
prof. dr hab. Maciej Urbaniak,
dr hab. Sławomir Wawak,
dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka,
prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska,
dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek,
prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, płk rez.;
dr hab. Zofia Zymonik,
dr Janusz Zymonik,
dr inż. Hanna Żakowska
prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski
Małgorzata Wierzbicka