RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

R

Przewodniczący
Prof. Stanisław Tkaczyk – Politechnika Warszawska , Polska

Członkowie:
• Prof. Tadeusz Borys – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
• Prof. Tom Bramorski -University of Georgia Atlanta, USA
• Prof. Marek Bugdol – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
• Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska
• Prof. Su Mi Dahlgaard-Park -Business Administration, School of Management and Economics, Linköpings University, Sweden
• Ing. Martina Džubáková, PhD. – University of Economics inBratislava, Slovakia
• Prof. Gilmar Ferreira Batalha -University of Sao Paulo, Brazil
• Prof. Sandra Muizniece-Brasava- Latvia University of Agricultur, Latvia
• Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. – Vysoká škola báňská – Technical University of Ostrava, Czech Republic
• prof. Ing. Jiří Plura, CSc. – Vysoká škola báňská V – Technical University of Ostrava – Czech Republic
• Dr Mirosław Recha – Krajowa Izba Gospodarcza, Polska
• PhD Jurgita Sekliuckiene, Professor, Kaunas University of Technology, Lithuania
• Prof. Elżbieta Skrzypek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
• Prof. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki, Polska

Lista Recenzentów

dr hab. inż. Wiktor Adamus,
prof. dr hab. Marek Bugdol,
dr hab. inż. Zdzisław Czaplicki,
dr inż. Anna Dobrowolska,
prof. dr hab. inż. Jan Figurski,
mgr inż. Jacek Frydrych,
dr hab. inż. Bożena Gajdzik,
dr hab. inż. Piotr Grudowski,
dr hab. inż. Józef Gruszka,
dr hab. inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk,
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec,
dr inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek,
dr inż. Monika Kaczmarczyk,
dr hab. Agnieszka Kister,
dr inż. Wiesław Klimczak,
prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk,
dr hab. Aleksandra Kowalska,
dr hab. inż. Jolanta Kowalska,
prof. dr hab. Krystyna Lisiecka,
dr n. ekon. Mira Lisiecka-Biełanowicz,
dr inż. Roma Marczewska-Kuźma,
dr hab. inż. Małgorzata Matusiak,
dr inż. Anna Mazur,
dr hab. Oleksandr Melnychenko,
dr hab. inż. Agnieszka Misztal,
płk dr hab. Szymon Mitkow,
dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski,
prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski,
dr Piotr Rogala,
dr hab. inż. Marek Roszak,
dr Joanna Sadłowska-Wrzesińska,
dr hab. Adam Skrzypek,
dr hab. inż. Małgorzata Sławińska,
dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak,
dr inż. Stanisław Strzelecki,
dr hab. Dawid Szostek,
dr hab. inż. Andrzej Świderski,
prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk,
prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk,
prof. dr hab. Maciej Urbaniak,
dr hab. Sławomir Wawak,
dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka,
prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska,
prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo płk rez.,
dr hab. Zofia Zymonik,
dr Janusz Zymonik,
dr inż. Hanna Żakowska;

Małgorzata Wierzbicka