PRENUMERATA

P

Szanowny Kliencie!

Zamówienie na prenumeratę czasopisma „Problemy Jakości” można składać w dowolnym terminie i na dowolny okres. Zamówienia na zeszyty sprzed daty otrzymania wpłaty będą realizowane w miarę możliwości z posiadanych zapasów magazynowych.

Prenumeratę można zamówić:

  • faksem: 22 891 13 74
  • telefonicznie: 22 840 30 86, 22 840 35 89
  • e-mailem: prenumerata@sigma-not.pl
  • na stronie: www.sigma-not.pl
  • listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 21, 01-595 Warszawa
  • telefonicznie: 22 8403086, 22 8403589
  • dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.: PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577 (z podaniem tytułu czasopisma i liczby egzemplarzy)

Warianty i cena prenumeraty dwumiesięcznika „Problemy Jakości” w 2024 roku:

Cena za 1 egzemplarz wynosi 75,00 zł (w tym 8% VAT)

  • prenumerata roczna w wersji papierowej 420,00 zł brutto (w tym 8% VAT) + roczny koszt wysyłki – 21,00 zł brutto
  • prenumerata roczna w wersji cyfrowej 372,00 zł brutto (w tym 8% VAT) – bez kosztu wysyłki
  • prenumerata roczna Pakiet PLUS 561,00 zł brutto (w tym 8% VAT) – czasopismo w wersji papierowej i cyfrowej + dostęp do archiwalnych treści

Podane ceny zawierają 8% podatek VAT.
Uwaga! Okres prenumeraty nie ulega skróceniu.
W przypadku zmiany stawki VAT na czasopisma i – w konsekwencji – zmiany cen brutto prenumeraty, prenumeratorzy zobowiązani są do dopłaty różnicy.

Jeśli masz pytania, napisz proszę bezpośrednio do Redakcji: problemyjakosci@sigma-not.pl