REDAKCJA

R

Redaktor naczelny – dr hab. inż. Piotr Grudowski, Polska
Z-ca redaktora naczelnego – prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska, Polska
Sekretarz redakcji – Agata Szurgit, Polska

Stali współpracownicy
dr hab. Piotr Rogala, Polska; dr hab. inż. Marek Roszak, Polska

Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej
Prof. Stanisław Tkaczyk – Warsaw University of Technology, Poland

Członkowie Rady Naukowo-Programowej
prof. Tadeusz Borys – University of Zielona Góra, Poland
Dr. Sc, Prof. Myroslava Bublyk – Management and International Business Department, Deputy Head on Development, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
prof. Tom Bramorski – University of Georgia Atlanta, USA
prof. Marek Bugdol – Jagiellonian University in Kraków, Poland
prof. Su Mi Dahlgaard-Park – Business Administration, School of Management and Economics, Linköpings University, Sweden
ing. Martina Džubáková, PhD. – University of Economics in Bratislava, Slovakia
prof. Gilmar Ferreira Batalha – University of Sao Paulo, Brazil
prof. Sandra Muizniece-Brasava – Latvia University of Agriculture, Latvia
prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. – Vysoká škola báňská – Technical University of Ostrava, Czech Republic
prof. Ing. Jiří Plura, CSc. – Vysoká škola báňská V – Technical University of Ostrava – Czech Republic
dr Mirosław Recha – The Polish Chamber of Commerce, Poland
phD Jurgita Sekliuckiene, Professor – Kaunas University of Technology, Lithuania
prof. Elżbieta Skrzypek – Maria Curie Skłodowska University in Lublin, Poland
prof. Maciej Urbaniak – University of Lodz, Poland