Ocena świadomości wpływu pracowników branży motoryzacyjnej na kształtowanie jakości wyrobu

O

dr inż. Patryk FELICZEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Polska; e-mail: patryk.feliczek@ue.poznan.pl

otrzymano: 6.06.2022
przyjęto: 13.06.2022

Streszczenie:

Cel: Celem artykułu jest analiza wymagań w zakresie świadomości wpływu pracowników na jakość wyrobu motoryzacyjnego zgodnie z wymaganiami normy IATF16949:2016 oraz prezentacja i weryfikacja narzędzia służącego do sprawdzania poziomu tej świadomości.
Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Stworzone przez autora artykułu narzędzie do badania poziomu świadomości wpływu pracowników na kształtowanie jakości wyrobu zostało zweryfikowane w badaniu ankietowym. Badaniem pilotażowym objęto pracowników, którzy w okresie przeprowadzania badania przebywali w przedsiębiorstwie i dobrowolnie wyrazili chęć do wzięcia udziału w badaniu.
Wyniki/wnioski: W wyniku badania pilotażowego kwestionariusz ankietowy został oceniony jako czytelne oraz zrozumiałe narzędzie. W przedsiębiorstwie, w którym przeprowadzono badanie, można stwierdzić, iż występuje wysoki poziom świadomości wpływu pracowników na kształtowanie jakości wyrobu. Prawie wszyscy pracownicy objęci badaniem znają cele jakościowe przedsiębiorstwa oraz uważają, że ich praca ma bardzo duży lub duży wpływ na kształtowanie jakości wyrobu i procesu.
Ograniczenia: Badanie docelowe, ukierunkowane na poznanie poziomu świadomości wpływu pracowników na kształtowanie jakości wyrobu, powinno
zostać dokonane dla wszystkich pracowników, co może stanowić wyzwanie dla dużych organizacji.
Zastosowanie praktyczne: Stworzone przez autora artykułu narzędzie do badania poziomu świadomości wpływu pracowników może zostać zastosowane w organizacjach branży wyrobów motoryzacyjnych, które chcą spełniać wymagania normy IATF 16949:2016.
Oryginalność/wartość poznawcza: Artykuł ma charakter teoretyczno-praktyczny. W ramach części teoretycznej dokonano analizy tematu świadomości wpływu pracowników na kształtowanie jakości wyrobu. W ramach części praktycznej zaproponowano narzędzie do badania poziomu świadomości wpływu pracowników na kształtowanie jakości wyrobu, spełniając wymagania normy IATF 16949:2016.

Słowa kluczowe:

pracownicy, jakość, branża motoryzacyjna, świadomość

Add Comment