tagKatarzyna Hys

Determinanty zachowań konsumentów indywidualnych i cechy rynku suplementów diety w Polsce

D

STRESZCZENIE

Cel artykułu: Identyfikacja cech rynku suplementów diety w Polsce na podstawie czynników determinujących zachowania konsumentów indywidualnych na tym rynku. Metody: Analiza tematycznego piśmiennictwa – licencjonowane bazy naukowe, raporty oraz analizy opublikowane przez instytucje komercyjne i państwowe. Wyniki z badań: Do czynników wpływających na intensywny rozwój rynku suplementów diety w Polsce należą między innymi czynniki ekonomiczne, społeczno-kulturowe, demograficzne oraz psychologiczne. W odniesieniu do tych czynników zidentyfikowano determinanty zachowań konsumentów indywidualnych, do których przyporządkowano cechy rynku suplementów diety w Polsce. Wnioski: Stosowana powszechnie, intensywnie i wielopłaszczyznowo aktywność (zwłaszcza marketingowa) producentów oraz sprzedawców suplementów diety w Polsce spowodowała dynamiczny rozwój tej branży na rynku. Analiza cech rynku suplementów diety w Polsce dostarcza informacji na temat cech tego rynku w odniesieniu do determinant wpływających na zachowania klientów indywidualnych na tym rynku.