tagDaniel Kucharek

Ocena możliwości zwiększania bezpieczeństwa transportu lotniczego po wprowadzeniu stopni alarmowania o zagrożeniach terrorystycznych

O

STRESZCZENIE

Zagrożenie atakiem terrorystycznym na infrastrukturę portu lotniczego oraz samoloty znajdujące się na płaszczyźnie lotniska i w powietrzu stanowi obecnie istotny problem dla specjalistów zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa lotniczego. Działania podejmowane w tym zakresie sprowadzają się głównie do wypracowania procedur postępowania w przypadku pojawienia się zagrożeń terrorystycznych lub likwidacji ich skutków. Autor niniejszego artykułu na podstawie badania literatury podjął się dokonania analizy istniejących procedur dotyczących postępowania w przypadku wprowadzenia przez władze państwowe stopni alarmowych zagrożenia terrorystycznego. Zakładanym celem artykułu jest wskazanie wagi stosowania wybranych zasad postępowania zarządzających portami lotniczymi oraz udzielenie odpowiedzi na istotne pytanie: w jakim zakresie wprowadzenie stopni alarmowania o zagrożeniach terrorystycznych ma wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa transportu lotniczego?