RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

R

Przewodniczący
Prof. Stanisław Tkaczyk – Politechnika Warszawska , Polska

Członkowie:
• Prof. Tadeusz Borys – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
• Prof. Tom Bramorski -University of Georgia Atlanta, USA
• Prof. Marek Bugdol – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
• Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska
• Prof. Su Mi Dahlgaard-Park -Business Administration, School of Management and Economics, Linköpings University, Sweden
• Ing. Martina Džubáková, PhD. – University of Economics inBratislava, Slovakia
• Prof. Gilmar Ferreira Batalha -University of Sao Paulo, Brazil
• Prof. Sandra Muizniece-Brasava- Latvia University of Agricultur, Latvia
• Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. – Vysoká škola báňská – Technical University of Ostrava, Czech Republic
• prof. Ing. Jiří Plura, CSc. – Vysoká škola báňská V – Technical University of Ostrava – Czech Republic
• Dr Mirosław Recha – Krajowa Izba Gospodarcza, Polska
• PhD Jurgita Sekliuckiene, Professor, Kaunas University of Technology, Lithuania
• Prof. Elżbieta Skrzypek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
• Prof. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki, Polska

Lista Recenzentów
dr hab. inż. Wiktor Adamus
prof. dr hab. Marek Bugdol
dr inż. Anna Dobrowolska
prof. dr hab. inż. Jan Figurski
mgr inż. Jacek Frydrych
dr hab. inż. Bożena Gajdzik
dr hab. inż. Piotr Grudowski
dr hab. inż. Józef Gruszka
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec
dr inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek
dr inż. Monika Kaczmarczyk
dr hab. Agnieszka Kister
dr inż. Wiesław Klimczak
prof. dr hab. Krystyna Lisiecka
dr n. ekon. Mira Lisiecka-Biełanowicz
dr inż. Roma Marczewska-Kuźma
dr inż. Anna Mazur
dr hab. Oleksandr Melnychenko
dr hab. inż. Agnieszka Misztal
płk dr hab. Szymon Mitkow
prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
dr Piotr Rogala
dr hab. inż. Marek Roszak
dr Joanna Sadłowska-Wrzesińska
dr hab. Adam Skrzypek
dr hab. inż. Małgorzata Sławińska
dr hab. Dawid Szostek
dr hab. inż. Andrzej Świderski
prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
prof. dr hab. Maciej Urbaniak
dr hab. Sławomir Wawak
prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska
prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
płk rez.; dr hab. Zofia Zymonik
dr Janusz Zymonik
dr inż. Hanna Żakowska

Małgorzata Wierzbicka