REDAKCJA

R

Redaktor naczelna – Małgorzata Wierzbicka
Sekretarz redakcji – Agata Szurgit
Redaktor honorowy – Tomasz Strzelecki

Stali współpracownicy
dr inż. Witold Pokora, dr Piotr Rogala, dr hab. Marek Roszak