Kategoriazeszycie 2020-07, publikacja

Komponenty rewolucji przemysłowej 4.0

K

dr hab. Adam Skrzypek – prof. UPH, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Nauk Społecznych, UPH Siedlce, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, Polska; e-mail: adam.skrzypek@uph.edu.pl

otrzymano:
zaakceptowano:

Streszczenie:

XXI wiek przynosi wiele zmian w całej gospodarce globalnej, we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji, społeczeństw i ludzi. Czwarta rewolucja przemysłowa generuje zmiany spowodowane cyfrową transformacją przemysłu, u podstaw której znajdują się inteligentne maszyny i wszechobecna cyfryzacja. Przemysł 4.0 to unifikacja rzeczywistego świata maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu i technologii informacyjnych. Celem artykułu jest wskazanie na istotę i komponenty czwartej rewolucji przemysłowej, pokazanie wzrostu zainteresowania rozwiązaniami podejmowanymi w Przemyśle 4.0 w świetle publikacji zamieszczonych w bazach WoS i Google Scholar oraz wskazanie na konsekwencje Rewolucji 4.0 i na dylematy z nią związane. Ważnym celem jest także wskazanie na charakterystyczne cechy Cywilizacji 5.0 w superinteligentnym Społeczeństwie 5.0. Metodą badawczą jest analiza dostępnej literatury, badania własne oraz wnioskowanie. Z przeprowadzonych badań i analiz wynikają następujące wnioski: umiejętność zarządzania zmianami w ramach Przemysłu 4.0 staje się zasadniczą kompetencją opartą na wiedzy, jakość urządzeń wykorzystywanych w ramach procesów cyfryzacji musi systematycznie wzrastać, organizacje muszą rozwiązywać problemy natury technicznej, ekonomicznej, społecznej, kulturowej i etycznej, które będą narastać w miarę rozwoju Cywilizacji 4.0 i tworzenia się Cywilizacji 5.0.

Słowa kluczowe:

czwarta rewolucja przemysłowa, przemysł 4.0, cyfryzacja, cywilizacja 5.0