Kategoriazeszycie 2020-06, publikacja

Przegląd wybranych metod pomiaru jakości usług

P

mgr Wojciech Sadkowski – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Zakład Finansów i Ekonomii Międzynarodowej, ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska; e-mail: wojciech.sadkowski@uj.edu.pl

otrzymano:
zaakceptowano:

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod pomiaru jakości usług. Obiektem badań są metody pomiaru jakości dedykowane przedsiębiorstwom usługowym. Do osiągnięcia założonego celu badawczego wykorzystana została krytyczna analiza literatury przedmiotu z zakresu zarządzania jakością, marketingu i geografii usług oraz analiza wybranych czasopism. Artykuł składa się z czterech zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowano rozumienie i znaczenie pojęcia „jakość usług”. Druga część zawiera zestawienie wybranych metod pomiaru jakości usług, a trzecia – przedstawia zastosowania tych metod. Czwarta część dotyczy doskonalenia jakości usług. Podsumowanie artykułu stanowią wnioski z przeprowadzonych analiz.

Słowa kluczowe:

jakość usług, metoda, pomiar, zarządzanie jakością