Kategoriazeszycie 2020-05, publikacja

Społeczne koszty zdarzeń drogowych w Polsce w latach 2014-2018 w aspekcie jakości życia

S

dr inż. Agata Jaździk-Osmólska – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Społecznych, Centrum Badań Bezpieczeństwa Uczestników Transportu, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, Polska; e-mail: agata.jazdzik-osmolska@uph.edu.pl

otrzymano:
zaakceptowano:

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych w zakresie wyceny kosztów społecznych zdarzeń drogowych w Polsce w latach 2014-2018. Badania przeprowadzono dwoma metodami: kapitału ludzkiego i kosztów restytucji oraz metodą WTP. Przeprowadzone badania pozwoliły na analizę zmian kosztów społecznych wypadków i kolizji drogowych w Polsce w ciągu ostatnich lat. Wykazano, że dynamika pozytywnych zmian w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest zbyt wolna w stosunku do społecznych kosztów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, które w ostatnim roku drastycznie wzrosły. Zaprezentowane wyniki badań zainspirowały Autorkę artykułu do rozpoczęcia badań nad jakością życia ofiar wypadków drogowych, aby na tej podstawie sformułować rekomendacje w zakresie zarządzania skutkami wypadków drogowych.

Słowa kluczowe

jakość życia, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, wartość statystycznego życia ludzkiego

Analiza zarządzania ciągłością wiedzy w nowoczesnym przedsiębiorstwie

A

mgr inż. Karolina Czerwińska – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, Polska; e-mail: k.czerwinska@prz.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Pacana – prof. PRz, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, Polska; e-mail: app@prz.edu.pl

otrzymano:
zaakceptowano:

Streszczenie

Celem opracowania jest analiza modelu 70-20-10 uczenia się i rozwoju w planowaniu rozwoju pracowników, jako jednego ze sposobów wzrostu poziomu jakości oferowanych wyrobów w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Opracowanie stanowi formę implementacji teorii w praktyce, a za studium przypadku posłużyło przedsiębiorstwo produkcyjne Agmar. Do korzyści, jakie zidentyfikowano w przedsiębiorstwie dzięki wprowadzeniu modelu uczenia się i rozwoju, należy wzrost średniej wartości (o 10% w stosunku do roku poprzedniego) wskaźnika produktów dobrych jakościowo i wskaźnika produktów o dobrej jakości z uwzględnieniem elementów powtórnie przetworzonych. Dodatkowo poziom udziału czynnika ludzkiego w powstawaniu wyrobów niezgodnych został w znacznym stopniu zredukowany.

Słowa kluczowe:

zarządzanie jakością, metoda 70-20-10, rozwój zawodowy, zarządzanie zasobami ludzkimi, KPI