Kategoriazeszycie 2021-05, publikacja

Produkt i jego jakość jako symbol

P

prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Polska; e-mail: malgorzata.wisniewska@ug.edu.pl

otrzymano: 21.04.2021
przyjęto: 30.04.2021

Streszczenie:

W artykule poruszono problematykę symboliczności produktu. Badaną kwestię rozpatrzono z perspektywy jakości postrzeganej produktu. Celem artykułu było zaprezentowanie symbolicznej strony produktu, mającej znaczenie w postrzeganiu jakości przez konsumentów. Zaprezentowano wybrane przykłady produktów o charakterystycznej symbolice. Wyjaśniono także, na czym ta symbolika polega. Wykazano, że obcowanie z produktem o walorach symbolicznych jest m.in. zapowiedzią przeżyć, które wraz z produktem się kupuje, jak również unikalnej atmosfery związanej z jego użytkowaniem. Zwrócono uwagę, że symboliczne walory produktu stają się często ważniejsze dla konsumenta niż walory użytkowe.

Słowa kluczowe:

produkt, towar, usługa, symbol, jakość postrzegana

Perspektywa ograniczonych możliwości rozwojowych w warunkach wpływu COVID-19 na jakość relacji B2B

P

dr hab. inż. Wiesław Danielak – prof. UZ, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, budynek A-0, 65-246 Zielona Góra, Polska; e-mail: w.danielak@wez.uz.zgora.pl

dr hab. Dariusz Sobotkiewicz – prof. UZ, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Katedra Zarządzania Wartością, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, budynek A-0, 65-246 Zielona Góra, Polska; e-mail: d.sobotkiewicz@wez.uz.zgora.pl

otrzymano: 21.04.2021
przyjęto: 10.05.2021

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie ograniczonych możliwości rozwojowych w warunkach wpływu COVID-19 na jakość relacji B2B. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej uwagę skupiono na problematyce współpracy w łańcuchu dostaw z dostawcami i odbiorcami (firmami) w warunkach zagrożenia epidemiologicznego. W części empirycznej zamieszczono wyniki badań własnych dotyczące jakości relacji business-to-business (B2B) na przykładzie małego przedsiębiorstwa – producenta papieru.

Słowa kluczowe:

małe i średnie przedsiębiorstwo (MSP), relacje B2B, COVID-19, kryzys pandemiczny