Kategoriazeszycie 2019-11, publikacja

Analiza zjawiska nasiąkliwości wodą w ocenie jakości materiałów obuwniczych

A

dr Wioleta Serweta – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego, ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź, Polska; e-mail: w.serweta@wp.pl

mgr inż. Justyna Wójcik – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego, ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź, Polska

dr inż. Beata Szałek – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego, ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź, Polska

otrzymano: 05.11.2020
zaakceptowano: 13.11.2020

Streszczenie:

W pracy autorzy skoncentrowali się na ocenie właściwości nasiąkliwości i szybkości wysychania pakietów materiałowych przeznaczonych na cholewki obuwnicze. Z uwagi na fakt, iż nasiąkliwość, a także idąca z nią w parze kinetyka suszenia materiałów, odgrywa ważną rolę w wyznaczaniu jakości materiałów i ich pakietów, rejestrowanie i analizowanie tych zjawisk może stanowić ważny element oceny walorów użytkowych. Badane materiały oceniano w kontekście ilości pochłoniętej wody, a także szybkości jej oddawania w warunkach suszenia bez dostarczania energii zewnętrznej. Na podstawie uzyskanych wyników badań sklasyfikowano je pod kątem możliwości ich zastosowania w pakietach służących do wytwarzania cholewek obuwniczych.

Słowa kluczowe:

nasiąkliwość, suszenie, cholewka obuwnicza, pakiety materiałowe