autorMałgorzata Wierzbicka

Motywowanie pracowników do doskonalenia jakości. Problemy realizacyjne

M

prof. dr hab. Marek Bugdol – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska; e-mail: marek.bugdol@uj.edu.pl

otrzymano: 15.10.2020
zaakceptowano: 22.10.2020

Streszczenie

Artykuł omawia problemy związane z motywacją finansową (tutaj ograniczone do wynagradzania za jakość) i pozafinansową – głównie z systemem uznawania wysiłków na rzecz doskonalenia jakości. Celem artykułu jest próba usystematyzowania wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej motywacji jakości. Autor próbuje odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: czy wyzwalane poczucie dumy pracowników może działać motywująco? Jakie środki motywacji wykorzystują organizacje projakościowe i jakie są ich ograniczenia? Główną metodą badawczą zastosowaną przez autora był przegląd literatury.

Słowa kluczowe

motywacja, jakość, wynagrodzenie, uznanie

Ocena jakości logistyki usług i jej egzemplifikacja

O

dr Joanna Piorunowska-Kokoszko – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, Polska; e-mail: joanna.kokoszko@uni.lodz.pl

otrzymano: 22.10.2020
zaakceptowano: 02.11.2020

Streszczenie

Celem artykułu jest dyskusja definicji logistyki usług, jej jakości i sposobu oceny oraz zaprezentowanie wybranej metody oceny jakości logistyki usług na przykładzie przedsiębiorstwa. Dla realizacji celu artykułu przeprowadzono studia literaturowe oraz badania empiryczne wykorzystujące zaproponowaną ocenę jakości logistyki usług. W ramach badań empirycznych wykorzystano analizę wskaźnikową, badania ankietowe i wywiad swobodny. Przeprowadzone badania wskazały na możliwość oceny jakości logistyki usług poprzez połączenie wskaźników logistycznych z oceną satysfakcji klienta w aspekcie jakości. Wyniki badań wskazały, iż uzyskane dane w odniesieniu do danego rynku stanowią wiarygodne źródło informacji dla zarządzających dla działań zapewniających zbudowanie konkurencyjnej pozycji rynkowej.

Słowa kluczowe:

proces usługowy, logistyka usług, jakość

Analiza zjawiska nasiąkliwości wodą w ocenie jakości materiałów obuwniczych

A

dr Wioleta Serweta – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego, ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź, Polska; e-mail: w.serweta@wp.pl

mgr inż. Justyna Wójcik – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego, ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź, Polska

dr inż. Beata Szałek – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego, ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź, Polska

otrzymano: 05.11.2020
zaakceptowano: 13.11.2020

Streszczenie:

W pracy autorzy skoncentrowali się na ocenie właściwości nasiąkliwości i szybkości wysychania pakietów materiałowych przeznaczonych na cholewki obuwnicze. Z uwagi na fakt, iż nasiąkliwość, a także idąca z nią w parze kinetyka suszenia materiałów, odgrywa ważną rolę w wyznaczaniu jakości materiałów i ich pakietów, rejestrowanie i analizowanie tych zjawisk może stanowić ważny element oceny walorów użytkowych. Badane materiały oceniano w kontekście ilości pochłoniętej wody, a także szybkości jej oddawania w warunkach suszenia bez dostarczania energii zewnętrznej. Na podstawie uzyskanych wyników badań sklasyfikowano je pod kątem możliwości ich zastosowania w pakietach służących do wytwarzania cholewek obuwniczych.

Słowa kluczowe:

nasiąkliwość, suszenie, cholewka obuwnicza, pakiety materiałowe