Produkt i jego jakość jako symbol

P

prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Polska; e-mail: malgorzata.wisniewska@ug.edu.pl

otrzymano: 21.04.2021
przyjęto: 30.04.2021

Streszczenie:

W artykule poruszono problematykę symboliczności produktu. Badaną kwestię rozpatrzono z perspektywy jakości postrzeganej produktu. Celem artykułu było zaprezentowanie symbolicznej strony produktu, mającej znaczenie w postrzeganiu jakości przez konsumentów. Zaprezentowano wybrane przykłady produktów o charakterystycznej symbolice. Wyjaśniono także, na czym ta symbolika polega. Wykazano, że obcowanie z produktem o walorach symbolicznych jest m.in. zapowiedzią przeżyć, które wraz z produktem się kupuje, jak również unikalnej atmosfery związanej z jego użytkowaniem. Zwrócono uwagę, że symboliczne walory produktu stają się często ważniejsze dla konsumenta niż walory użytkowe.

Słowa kluczowe:

produkt, towar, usługa, symbol, jakość postrzegana

Add Comment