Perspektywa ograniczonych możliwości rozwojowych w warunkach wpływu COVID-19 na jakość relacji B2B

P

dr hab. inż. Wiesław Danielak – prof. UZ, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, budynek A-0, 65-246 Zielona Góra, Polska; e-mail: w.danielak@wez.uz.zgora.pl

dr hab. Dariusz Sobotkiewicz – prof. UZ, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Katedra Zarządzania Wartością, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, budynek A-0, 65-246 Zielona Góra, Polska; e-mail: d.sobotkiewicz@wez.uz.zgora.pl

otrzymano: 21.04.2021
przyjęto: 10.05.2021

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie ograniczonych możliwości rozwojowych w warunkach wpływu COVID-19 na jakość relacji B2B. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej uwagę skupiono na problematyce współpracy w łańcuchu dostaw z dostawcami i odbiorcami (firmami) w warunkach zagrożenia epidemiologicznego. W części empirycznej zamieszczono wyniki badań własnych dotyczące jakości relacji business-to-business (B2B) na przykładzie małego przedsiębiorstwa – producenta papieru.

Słowa kluczowe:

małe i średnie przedsiębiorstwo (MSP), relacje B2B, COVID-19, kryzys pandemiczny

Add Comment