Towaroznawstwo w naukach o zarządzaniu i jakości

T

dr hab. Małgorzata Lotko – prof. UTH Rad., Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Nauk o Jakości, ul. Chrobrego 29, 26-600 Radom, Polska; e-mail: m.lotko@uthrad.pl

otrzymano: 12.03.2021
przyjęto: 12.04.2021

Streszczenie

Celem opracowania była identyfikacja zakresu i tożsamości towaroznawstwa rozumianego jako nauki o jakości oraz jego roli i miejsca w klasyfikacji nauk. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem wywiadu bezpośredniego (osobistego) oraz analizy piśmiennictwa, które są technikami typowymi dla analiz jakościowych. W części empirycznej opracowania określono zakres oraz wyzwania nowoczesnego towaroznawstwa oraz wyzwania, jakie postawiło zakwalifikowanie towaroznawstwa do nowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Wkładem autorki jest realizacja pionierskiego badania jakościowego i usystematyzowanie uzyskanych wniosków.

Słowa kluczowe:

towaroznawstwo, nauki o jakości, programy nauczania

Add Comment