Spojrzenie na zarządzanie jakością i jej rozwój

S

prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk – Wyższa Szkoła Logistyki, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, Polska

otrzymano: 3.02.2021
przyjęto: 11.02.2021

Streszczenie:

W opracowaniu przedstawiono pokrótce przemyślenia Autora pracy w odniesieniu do aktualnego stanu i rozwoju dyscypliny naukowej, jaką jest kwalitologia, a zwłaszcza kwalitologia stosowana – inżynieria jakości, w aspekcie zarządzania jakością. Zdefiniowano omawiane pojęcia, a także wskazano na ich usytuowanie w strukturze nauki. Wytyczono możliwe kierunki rozwoju tej interesującej dyscypliny naukowej.

Słowa kluczowe:

kwalitologia, kwalitologia stosowana, zarządzanie jakością, perspektywy rozwoju

Add Comment