Relacja mistrz – uczeń – w jaki sposób kształtować doskonałość akademicką, na przykładzie postaci prof. dr. hab. inż. Romualda Kolmana

R

prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Polska; e-mail: malgorzata.wisniewska@ug.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Grudowski – Prof. PG, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska; e-mail: piotr.grudowski@pg.edu.pl

otrzymano: 16.03.2021
przyjęto: 19.03.2021

Streszczenie:

W niniejszym artykule skoncentrowano się na zagadnieniu fundamentalnym w kontekście edukacji i rozwoju badań naukowych – relacji mistrz – uczeń. W nawiązaniu do wielowiekowej tradycji instytucji akademickich przedstawiono istotę i znaczenie tych relacji, wskazując pożądane cechy mistrza jako osoby kształtującej oczekiwane ze względów społecznych postawy swoich podopiecznych. Jako przykład postaci mistrza w obszarze nauk o jakości zaprezentowano sylwetkę śp. Profesora Romualda Kolmana oraz wspomnienia
niektórych z jego wychowanków. W nawiązaniu do obecnej sytuacji w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce autorzy pragną w ten sposób zwrócić uwagę na – ich zdaniem – zdecydowanie niewystarczające, a wręcz pomijane w różnego rodzaju regulacjach, wsparcie tej sfery aktywności akademickiej.

Słowa kluczowe:

mistrz, uczeń, relacje, szkolnictwo wyższe

Add Comment