Motywowanie pracowników do doskonalenia jakości. Problemy realizacyjne

M

prof. dr hab. Marek Bugdol – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska; e-mail: marek.bugdol@uj.edu.pl

otrzymano: 15.10.2020
zaakceptowano: 22.10.2020

Streszczenie

Artykuł omawia problemy związane z motywacją finansową (tutaj ograniczone do wynagradzania za jakość) i pozafinansową – głównie z systemem uznawania wysiłków na rzecz doskonalenia jakości. Celem artykułu jest próba usystematyzowania wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej motywacji jakości. Autor próbuje odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: czy wyzwalane poczucie dumy pracowników może działać motywująco? Jakie środki motywacji wykorzystują organizacje projakościowe i jakie są ich ograniczenia? Główną metodą badawczą zastosowaną przez autora był przegląd literatury.

Słowa kluczowe

motywacja, jakość, wynagrodzenie, uznanie

Add Comment