Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży odzieżowej – perspektywa polskiego konsumenta

S

dr inż. Ewa Marjańska – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk o Jakości, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska; e-mail: ewam@zie.pg.gda.pl

dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk o Jakości, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska; e-mail: pgr@zie.pg.gda.pl

mgr Anna Wendt – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk o Jakości, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska; e-mail: awendt@zie.pg.gda.pl

dr Mateusz Muchlado – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk o Jakości, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska; e-mail: mmuchlado@zie.pg.gda.pl

otrzymano: 25.09.2020
zaakceptowano: 08.10.2020

Streszczenie

Przesunięcie produkcji do krajów dotkniętych ubóstwem towarzyszy podejściu kładącemu nacisk na szybkie i tanie udostępnianie trendów modowych konsumentom oraz systemowi wytwarzania opartemu na popycie w przemyśle odzieżowym. W artykule zwrócono uwagę na: świadomość, postawy, zachowania etyczne oraz sposób postrzegania jakości produktów „fast fashion” w perspektywie społecznej odpowiedzialności. Na podstawie metody CAWI i PAPI przeprowadzono badanie polskich konsumentów deklarujących zachowania nabywcze związane z „fast fashion”. Badania wykazały, że działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w branży odzieżowej są istotne dla klientów, jednak cena jest najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Ocena świadomości konsumentów w zakresie CSR może posłużyć do ukierunkowania przyszłych działań edukacyjnych w tym obszarze, zwłaszcza w dobie przyspieszonej konsumpcji i celów zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań mogą też być przesłanką do określenia kierunku działań związanych z CSR dla sprzedawców „fast fashion”.

Słowa kluczowe:

społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój, przemysł odzieżowy, fast fashion

Add Comment