Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku jako przykład odpornej organizacji opieki zdrowotnej w dobie COVID-19

W

prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Polska; e-mail: malgorzata.wisniewska@ug.edu.pl

lek med. Małgorzata Bartoszewska-Dogan, lek. med. Dorota Całus-Kania, lek. med. Katarzyna Lewosiuk, dr Jacek Parszuto, dr Aneta Muzolf – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku, ul. Okrąg 1B, 80-871 Gdańsk, Polska

otrzymano: 10.09.2020
zaakceptowano: 18.09.2020

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest opisanie przypadku funkcjonowania WOMP w okresie pandemii COVID-19 pod kątem jego przygotowania i reagowania na związane z tym zagrożenia, pozwalających na dalszą, sprawną aktywność. W pierwszej części artykułu autorzy wykorzystali analizę i krytykę piśmiennictwa naukowego. Na tej podstawie dokonano krótkiego wyjaśnienia zjawiska rezyliencji w odniesieniu do placówek opieki zdrowotnej. W kolejnej części – wykorzystano metodę studium przypadku. Posłużono się także metodą syntezy oraz wnioskowania logicznego. Autorzy zaprezentowali wyniki samooceny przeprowadzonej w WOMP pod kątem realizacji strategii odporności. Dodatkowo opisano wybrane przykłady działań wspierających odporność w obszarze szkoleń oraz usług orzecznictwa.

Słowa kluczowe:

odporność organizacji, opieka zdrowotna, studium przypadku, WOMP

Add Comment