Raportowanie obrotu produktami leczniczymi w doskonaleniu przepływu informacji o stanach magazynowych aptek

R

mgr Olga Mąka – Wieloletni praktyk zarządzający w branży aptekarskiej; e-mail: omaka1983@gmail.com

dr Anna Zielińska – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Zarządzania w Przemyśle, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska; e-mail: Anna.Zielinska@zie.pg.edu.pl

dr inż. Grzegorz Zieliński – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Zarządzania w Przemyśle, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska; e-mail: Grzegorz.Zielinski@zie.pg.edu.pl

otrzymano: 10.09.2020
zaakceptowano: 18.09.2020

Streszczenie:

Celem opracowania jest identyfikacja roli raportowania obrotu produktami leczniczymi w aptekach. Zaprezentowano podstawowe założenia wymogu raportowania stanów magazynowych, w odniesieniu do poszczególnych grup interesariuszy, związanych z informacją o stanach magazynowych w aptece. Zidentyfikowano również korzyści dla poszczególnych grup interesariuszy wynikające z konieczności przygotowania tego typu raportów.

Słowa kluczowe:

zarządzanie, magazynowanie, apteki, doskonalenie

Add Comment