Odporność – ważna faza w doskonaleniu organizacji na przykładzie podmiotów opieki zdrowotnej

O

prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Polska; e-mail: malgorzata.wisniewska@ug.edu.pl

otrzymano: 09.09.2020
zaakceptowano: 15.09.2020

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie ogólnej idei odporności organizacyjnej oraz propozycji jej ulokowania w fazach doskonalenia organizacji. Opisane zjawisko odniesiono do przykładu organizacji opieki zdrowotnej. W artykule wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz syntezy i wnioskowania logicznego. W pierwszej części artykułu autorka opisuje istotę odporności, podaje jej definicje i wyjaśnia jej znaczenie w świetle zjawiska doskonalenia organizacji. Druga część artykułu dotyczy odporności opieki zdrowotnej z punktu widzenia odporności systemu opieki zdrowotnej i samej organizacji. Autorka prezentuje i wyjaśnia fazy doskonałości organizacji opieki zdrowotnej, od „Doskonałości 1.0” do „Doskonałości 6.0”.

Słowa kluczowe

odporność, doskonałość, organizacja opieki zdrowotnej

Add Comment