Wspomagany komputerowo system nadzorowania jakości produkcji dla wyrobów mechanicznych jako element Przemysłu 4.0

W

dr inż. Jarosław Chrobot – Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Polska; e-mail: jaroslaw.chrobot@pwr.edu.pl

otrzymano:
zaakceptowano:

Streszczenie

Wdrażanie informatycznych systemów nadzorowania jakości produkcji, które rejestrują dane produkcyjne (ang. Traceability systems – TCS), staje się ważnym elementem działania firm. Traceability (identyfikowalność) to zdolność śledzenia (rejestracji historii) przepływu produktów na zasadzie rejestracji danych identyfikujących te produkty oraz wartości procesowych, a także odwiedzanych lokalizacji. Odpowiednia funkcjonalność systemów TCS zapewnia o ich efektywności. Prosta konfigurowalność tych systemów daje zaś firmie przewagę technologiczną, ponieważ skraca czas wdrożenia i dołączenia stanowiska produkcyjnego do systemu. Celem artykułu jest określenie pożądanych cech komputerowo wspomaganego systemu nadzorowania jakości produkcji wyrobów mechanicznych w nawiązaniu do idei Przemysłu 4.0.

Słowa kluczowe

śledzenie, identyfikowalność, rejestracja danych produkcyjnych, sterownik PLC

Add Comment