Konektywizm w ujęciu teoretycznym i praktycznym – wyniki badań własnych

K

mgr Magdalena Oronowicz – Katedra Kapitału Intelektualnego i Jakości, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Polska;

e-mail: m.oronowicz@poczta.umcs.lublin.pl

otrzymano:
zaakceptowano:

Streszczenie

Z uwagi na dynamiczne zmiany zachodzące w obszarze technologii komputerowych i Internetu, a co za tym idzie w procesie uczenia się, dokonano próby poznania wiedzy i opinii studentów na temat konektywnego uczenia się oraz wykorzystania go w procesie edukacji, co stanowi cel artykułu.

Artykuł opiera się na przeglądzie literatury z zakresu teorii procesu uczenia się oraz prezentuje wyniki badania przeprowadzanego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety wśród 338 studentów I stopnia Ekonomii, Logistyki, Zarządzania i Analityki Gospodarczej Wydziału Ekonomicznego UMCS.

Słowa kluczowe

ewolucja metod uczenia się, konektywizm

Add Comment