Analiza zarządzania ciągłością wiedzy w nowoczesnym przedsiębiorstwie

A

mgr inż. Karolina Czerwińska – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, Polska; e-mail: k.czerwinska@prz.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Pacana – prof. PRz, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, Polska; e-mail: app@prz.edu.pl

otrzymano:
zaakceptowano:

Streszczenie

Celem opracowania jest analiza modelu 70-20-10 uczenia się i rozwoju w planowaniu rozwoju pracowników, jako jednego ze sposobów wzrostu poziomu jakości oferowanych wyrobów w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Opracowanie stanowi formę implementacji teorii w praktyce, a za studium przypadku posłużyło przedsiębiorstwo produkcyjne Agmar. Do korzyści, jakie zidentyfikowano w przedsiębiorstwie dzięki wprowadzeniu modelu uczenia się i rozwoju, należy wzrost średniej wartości (o 10% w stosunku do roku poprzedniego) wskaźnika produktów dobrych jakościowo i wskaźnika produktów o dobrej jakości z uwzględnieniem elementów powtórnie przetworzonych. Dodatkowo poziom udziału czynnika ludzkiego w powstawaniu wyrobów niezgodnych został w znacznym stopniu zredukowany.

Słowa kluczowe:

zarządzanie jakością, metoda 70-20-10, rozwój zawodowy, zarządzanie zasobami ludzkimi, KPI

Add Comment