Społeczne koszty zdarzeń drogowych w Polsce w latach 2014-2018 w aspekcie jakości życia

S

dr inż. Agata Jaździk-Osmólska – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Społecznych, Centrum Badań Bezpieczeństwa Uczestników Transportu, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, Polska; e-mail: agata.jazdzik-osmolska@uph.edu.pl

otrzymano:
zaakceptowano:

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych w zakresie wyceny kosztów społecznych zdarzeń drogowych w Polsce w latach 2014-2018. Badania przeprowadzono dwoma metodami: kapitału ludzkiego i kosztów restytucji oraz metodą WTP. Przeprowadzone badania pozwoliły na analizę zmian kosztów społecznych wypadków i kolizji drogowych w Polsce w ciągu ostatnich lat. Wykazano, że dynamika pozytywnych zmian w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest zbyt wolna w stosunku do społecznych kosztów bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, które w ostatnim roku drastycznie wzrosły. Zaprezentowane wyniki badań zainspirowały Autorkę artykułu do rozpoczęcia badań nad jakością życia ofiar wypadków drogowych, aby na tej podstawie sformułować rekomendacje w zakresie zarządzania skutkami wypadków drogowych.

Słowa kluczowe

jakość życia, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, wartość statystycznego życia ludzkiego

Add Comment