Rola informacji strategicznej w tworzeniu wartości

R

dr inż. Grażyna Paulina Wójcik – Grażyna Wójcik Inspektor Ochrony Danych; Aleksandra Patkowskiego 2/lok. 5, 02-750 Warszawa, Polska

e-mail: GrazynaWojcik@gmail.com

otrzymano: 27.12.2019
zaakceptowano: 17.01.2020

Streszczenie:

Celem artykułu jest omówienie systemu informacji strategicznej „organizacji przyszłości” koncentrującego się na podejściu procesowym uwzględniającym perspektywę analizy „od zewnątrz do wewnątrz” organizacji, traktowaniu informacji o zasobach organizacji jako informacji o znaczeniu strategicznym, identyfikacji działań kreujących wartość. Stwierdzono, że umiejętność zarządzania informacją strategiczną w organizacji jest kluczowym czynnikiem sukcesu, niezbędnym dla dokonania zmian transformacyjnych, zmian kultury organizacyjnej i innych potrzebnych do funkcjonowania w szybko zmieniającym się otoczeniu. Podkreślono rolę doskonalenia procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystanie informacji do realizacji celów organizacji, podniesienia satysfakcji z pracy i zaangażowania.

Słowa kluczowe:

systemy wartości, System Informacji Strategicznej, efektywne zarządzanie organizacją, zarządzanie informacją strategiczną

Add Comment